แกลลอน รุ่น DG ดีเทอร์เจน

ขนาด 500 ml. , 1000 ml.

แกลลอน รุ่น HG

ขนาด 1000 ml.

ขวด PE รุ่น RB

ขนาด 400 ml. , 900 ml.

หัวสเปรย์ EP ปากยาว

คอ 28

ปั๊มรุ่น H

คอ 24 , คอ 28

ปั๊มรุ่น D

คอ 24 , คอ 28

ปั๊มรุ่น U

คอ 24 , คอ 28

ปั๊มรุ่น I

คอ 28

error: