ขวดรุ่น CK

ขนาด 100 ml. , 150 ml. , 300 ml.

ขวดรุ่น MU

ขนาด 100 ml. , 250 ml. , 500 ml.

ขวดรุ่น HO

ขนาด 150 ml. , 200 ml. , 500 ml.

ฝากดรุ่น T

T18 , T20 , T24

ปั๊มรุ่น U

คอ 24 , คอ 28

ฝาฟลิบรุ่น F

คอ 24

error: