ขวดแก้ว TC

ขนาด 10 ml.

ขวดแก้ว TE

30 ml.

error: