ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ดังต่อไปนี้ แสดงข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งานเว็บไซต์ www.angelbeautysupply.com ของ บริษัท เอ จี แอล กรุ๊ป จำกัด 

ในการเข้าชมเว็บไซต์นี้ บริษัทฯ ถือว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ โปรดระงับ การใช้งานเวปไซต์ www.angelbeautysupply.com ทันที หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดที่ระบุไว้ในหน้านี้ 

 

คำที่ใช้ต่อไปนี้ ใช้กับข้อกำหนดและเงื่อนไข คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคล ประกาศความรับผิดชอบ และข้อตกลงทั้งหมด คำว่า “ลูกค้า”  “คุณ” และ “ของคุณ” หมายถึงบุคคลที่เข้าสู่เว็บไซต์นี้ และยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัท  “บริษัท” “ตัวเราเอง” “เรา” “ของเรา” และ “พวกเรา” หมายถึง www.angelbeautysupply.com หรือ บริษัท เอ จี แอล กรุ๊ป จำกัด โดย “บุคคล” หรือ “เรา” หมายถึงทั้งลูกค้าและบริษัทเอง การใช้คำต่างๆข้างต้นหรือคำอื่น ๆ ใด ไม่ว่าจะเป็นเอกพจน์และหรือพหูพจน์ การใช้ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ และหรือ เขา เธอหรือพวกเขา จะถูกนำมาใช้แทนกัน และดังนั้นจึงอ้างถึงสิ่งเดียวกัน

 

คุกกี้

เราใช้คุกกี้ (cookies) เมื่อคุณเข้าชม www.angelbeautysupply.com คุณยินยอมที่จะใช้คุกกี้ตามข้อตกลงกับนโยบายรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของ บริษัท เอ จี แอล กรุ๊ป จำกัด เว็บไซต์ที่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนใหญ่ใช้คุกกี้ เพื่อบันทึกรายละเอียดของผู้ใช้สำหรับการเข้าชมแต่ละครั้ง เว็บไซต์ของเรามีการใช้คุกกี้เพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชั่นในบางพื้นที่ เพื่อให้ผู้ที่เข้าชมเว็บไซต์ของเราใช้งานได้ง่ายขึ้น

 

การอนุญาต

บริษัท เอ จี แอล กรุ๊ป จำกัด ถือเป็นเจ้าของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับเนื้อหาทั้งหมดใน  www.angelbeautysuppy.com  และ สงวนลิขสิทธิ์ ในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมด โดยอนุญาตให้

คุณสามารถเข้าชมเวปไซต์ www.angelbeautysupply.com โดยมีข้อกำหนดและเงื่อนไขคือท่านไม่สามารถเผยแพร่ เนื้อหาใดๆ ไม่สามารถทำสำเนา และหรือ คัดลอกเนื้อหา ทำซ้ำ หรือ แจกจ่ายเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมดจาก www.angelbeautysupply.com โดยที่มิได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร จาก บริษัท เอ จี แอล กรุ๊ป จำกัด

 

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

เราไม่ขอยืนยันว่าข้อมูลในเวปไซต์นี้ถูกต้อง เราไม่รับประกันความสมบูรณ์หรือความถูกต้อง เราไม่ยืนยันว่าเวปไซต์จะยังคงใช้งานได้ หรือเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด ในเวปไซต์นี้ได้รับการปรับปรุงให้ทันเหตุการณ์อยู่เสมอ เราไม่ขอรับรองหรือรับประกัน หรือ รับผิดชอบใดๆ หากเนื้อหา หรือเงื่อนไขต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเวปไซต์ของเรา มีผลต่อการเสียชีวิตหรือบาดเจ็บของคุณ รวมถึงไม่รับผิดชอบหากมีการฉ้อโกงหรือหลอกลวงที่อาจเกิดขึ้นกับคุณ ตราบใดที่เวปไซต์ www.angelbeautysupply.com นั้นให้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เราจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายในลักษณะดังกล่าวที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น

 

ข้อจำกัดการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อทำการติดต่อ ส่งข้อมูล หรือนำเสนอผลิตภัณฑ์ต่างๆให้แก่ท่าน รวมถึงอาจส่งแบบสำรวจที่ท่านอาจให้ความสนใจ บริษัทฯ จะทำการสื่อสารให้ท่านทราบเกี่ยวกับการปรับปรุงเวปไซต์ การเปลี่ยนแปลงการให้บริการต่างๆของบริษัทฯ รวมถึงการปรับแต่งโฆษณาประชาสัมพันธ์ ที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับรสนิยมของท่านโดยตรง เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่า เวปไซต์ www.angelbeautysuppy.com ได้นำเสนอเนื้อหาข้อความต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ท่าน ทั้งนี้เป็นไปตามที่กฏหมายกำหนดไว้