เงื่อนไขในการรับสินค้าและจัดส่งสินค้า

 

เงื่อนไขในการรับสินค้าและจัดส่งสินค้า 

สำหรับลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

 • ท่านสามารถรับสินค้าได้ด้วยตนเองที่ แองเจลบิวตี้ซัพพลาย สาขาถนนหลานหลวง วันจันทร์ ถึง วันเสาร์ ในเวลาทำการ 8:30 – 17:00 กรุณานัดหมายรับสินค้าล่วงหน้าที่พนักงานขายของท่าน ก่อนเดินทางทุกครั้ง
 • บริการจัดส่งสินค้า ฟรี เมื่อมียอดซื้อสินค้าครบ 20,000.- บาทขึ้นไป
 • หากยอดซื้อสินค้าน้อยกว่า 20,000.- บาท ทางเราจะคิดค่าบริการขนส่งตามจริง ตามระยะทาง และชนิดของยานพาหนะ เช่น รถกระบะ หรือ มอเตอร์ไซค์ เป็นต้น โดยท่านสามารถสอบถามค่าจัดส่งที่แน่นอนได้ที่พนักงานขาย
 • สามารถจัดส่งสินค้าโดย บริษัทขนส่งสินค้า เช่น ไปรษณีย์ไทย FLASH EXPRESS เป็นต้น คิดค่าจัดส่งตามน้ำหนักและระยะทาง โดยจัดเก็บขั้นต่ำ 150.- บาท ท่านสามารถสอบถามค่าจัดส่งที่แน่นอนได้ที่พนักงานขาย
 • หลังจากได้ ดำเนินการจัดส่งเรียบร้อยแล้ว หากมีกรณีสินค้าเปลี่ยน/คืน เนื่องจากข้อมูลที่ลูกค้าให้ไว้ ไม่ถูกต้อง เช่น แจ้งที่อยู่ไม่ถูกต้อง หรือ ไม่มีผู้รับสินค้าตามที่นัดหมายไว้ ทางลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าจัดส่ง ในกรณีที่ต้องการให้ทางเราจัดส่งสินค้าอีกครั้ง

สำหรับลูกค้าต่างจังหวัด

 • การจัดส่งสินค้าไปยังต่างจังหวัดโดยขนส่งเอกชน ทางแองเจลบิวตี้พลายจะจัดส่งฟรีไปยังสำนักงานของบริษัทขนส่ง ในกรุงเทพมหานครเท่านั้น โดยลูกค้าจะต้องชำระค่าบริการจัดส่งสินค้า ที่บริษัทขนส่งส่งเรียกเก็บปลายทาง เมื่อสินค้าส่งถึงจังหวัดของท่านแล้ว (บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกใช้บริษัทขนส่งใดๆก็ตามที่บริษัทเห็นสมควรเท่านั้น)
 • สามารถจัดส่งสินค้าโดย บริษัทขนส่งสินค้า เช่น ไปรษณีย์ไทย FLASH EXPRESS เป็นต้น โดยคิดค่าจัดส่งตามน้ำหนักและระยะทาง จัดเก็บขั้นต่ำ 150.- บาท ท่านสามารถสอบถามค่าจัดส่งที่แน่นอนได้ที่พนักงานขาย
 • หลังจากได้ ดำเนินการจัดส่งเรียบร้อยแล้ว หากมีกรณีสินค้าคืน เนื่องจากข้อมูลที่ลูกค้าให้ไว้ ไม่ถูกต้อง เช่น แจ้งที่อยู่ไม่ถูกต้อง หรือ ไม่มีผู้รับสินค้าตามที่นัดหมายไว้ ทางลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าจัดส่ง ในกรณีที่ต้องการให้ทางเราจัดส่งสินค้าอีกครั้ง

เงื่อนไขในการรับประกันสินค้า

แองเจลบิวตี้ซัพพลาย มีความมุ่งมั่นที่จะส่งมอบสินค้าและบริการที่สร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า จึงได้มีการตรวจสอบสินค้าตามมาตรฐานก่อนการจัดส่งทุกครั้ง โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะได้รับสินค้าที่ดี มีคุณภาพ ตรงกับความคาดหวัง และตรงกับความไว้วางใจของท่าน แต่หากเกิดกรณี สินค้าไม่ถูกต้องตามคำสั่งซื้อ หรือ มีเหตุชำรุดเสียหาย ทางแองเจลบิวตี้ซัพพลาย ต้องขออภัยเป็นอย่างสูง และยินดีรับผิดชอบ ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 1. หากพบว่าสินค้าไม่ถูกต้อง หรือ ชำรุดเสียหาย กรุณาแจ้งพนักงานขายของท่านทันที พร้อมส่งหลักฐานในการสั่งซื้อสินค้า และหลักฐานภาพถ่ายสินค้าที่ชำรุด ให้กับทางบริษัทฯ โดยบริษัทจะรับเปลี่ยนสินค้า ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ท่านเซ็นรับสินค้านั้นๆ หากเกินจากวันเวลาดังกล่าวแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยนสินค้าดังกล่าว
 2. กรณี สินค้าไม่ถูกต้อง ลูกค้าสามารถเปลี่ยนสินค้าโดยการจัดส่งสินค้ากลับมายังบริษัทฯ โดยสินค้านั้นจะต้องอยู่ในสภาพเดิม และยังไม่ผ่านการใช้งาน หรือ ต้องไม่เลอะ หรือมีการปนเปื้อนจากผลิตภัณฑ์อื่นใดก็ตาม  
 3. กรณี สินค้าชำรุด แตก บุบ หรือ เปลี่ยนรูป ทางบริษัทฯ ยินดีเปลี่ยนสินค้าให้ใหม่ กรุณาแจ้งพนักงานขายของท่าน พร้อมจัดส่งสินค้าที่ชำรุดนั้น กลับคืนให้กับทางบริษัทฯ  โดยหลังจากตรวจสอบสาเหตุการชำรุดเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯจะจัดส่งสินค้าใหม่ให้แก่ท่านโดยเร็วที่สุด

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการสั่งซื้อสินค้า

กรุณาอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขในการสั่งซื้อสินค้าอย่างละเอียด หากท่านได้ทำการสั่งซื้อสินค้ากับทาง แองเจลบิวตี้ซัพพลาย ไม่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์ โทรสาร ไลน์ เฟสบุ๊ก หรือช่องทางอื่นใดก็ตาม จะถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดแล้ว ทางแองเจลบิวตี้ซัพพลาย ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อกำหนดและเงื่อนไข ส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรุณาตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เป็นปัจจุบันกับพนักงานขายก่อนทำการสั่งซื้อสินค้าทุกครั้ง